7 хаків для ES6 розробників

7 хаків для ES6 розробників

Після оригінальних хакв JavaScript, ось деякий новий синтаксичний цукор.
Кодування JavaScript в 2018 році це насправді весело!

Хак №1 — Swap змінні.

Використовуйте Array Destructuring для зміни значень.

let a = 'world', b = 'hello'
[a, b] = [b, a]
console.log(a) // -> hello
console.log(b) // -> world
// Yes, it's magic

Хак №2 — Async / Await при деструкції.

Ще раз, Array Destructuring чудово поєднується з async/await і обіцяє зробити складний потік – простим.

const [user, account] = await Promise.all([
  fetch('/user'),
  fetch('/account')
])

Хак №3 — Налагодження.

Для тих, хто любить налагоджувати використовуючи console.log, ось щось дивовижне (і так, я чув про console.table):

const a = 5, b = 6, c = 7
console.log({ a, b, c })
// outputs this nice object:
// {
//    a: 5,
//    b: 6,
//    c: 7
// }

Хак №4 — Одна лінія.

Синтаксис може бути набагато компактнішим для операцій масиву.

// Find max value
const max = (arr) => Math.max(...arr);
max([123, 321, 32]) // outputs: 321
// Sum array
const sum = (arr) => arr.reduce((a, b) => (a + b), 0)
sum([1, 2, 3, 4]) // output: 10

Хак №5 — Зчеплення масиву.

Оператор розповсюдження може використовуватися замість concat:

const one = ['a', 'b', 'c']
const two = ['d', 'e', 'f']
const three = ['g', 'h', 'i']
// Old way #1
const result = one.concat(two, three)
// Old way #2
const result = [].concat(one, two, three)
// New
const result = [...one, ...two, ...three]

Хак №6 — Клонування.

Клонувати масиви та об’єкти з легкістю:

const obj = { ...oldObj }
const arr = [ ...oldArr ]

Примітка. Це створює неглибокий клон.

Хак №7 — Названі параметри.

Створення функцій і функціональних викликів більш читабельних при руйнуванні:

const getStuffNotBad = (id, force, verbose) => {
  ...do stuff
}
const getStuffAwesome = ({ id, name, force, verbose }) => {
  ...do stuff
}
// Somewhere else in the codebase... WTF is true, true?
getStuffNotBad(150, true, true)
// Somewhere else in the codebase... I ❤ JS!!!
getStuffAwesome({ id: 150, force: true, verbose: true })

Переклад статті “7 Hacks for ES6 Developers