react-query vs SWR і чи позбудемося ми Redux?

react-query vs SWR

Давайте спочатку познайомимося з обома бібліотеками, щоб порівняти їх і переконатися, що краще. react-query та SWR – це дві популярні бібліотеки для керування станом даних у React-додатках. Вони обидві призначені для полегшення роботи з даними, що отримуються з сервера, але мають деякі відмінності у функціональності та підходах.

react-query

react-query  — це потужна бібліотека для керування станом даних у програмах React. Вона надає прості та ефективні інструменти для роботи з даними, що отримуються з сервера, та спрощує взаємодію з API-запитами. Нижче познайомимося з базовими фічами цієї бібліотеки:

Кешування даних:  Однією з основних можливостей react-query є кешування даних. Під час виконання запитів до сервера бібліотека автоматично кешує отримані дані. Це дозволяє уникнути повторних запитів на сервер при зверненні до тих самих даних у різних частинах програми. Кеш react-query також автоматично інвалідується під час оновлення даних на сервері або вручну за допомогою інвалідності.


queryClient.invalidateQueries()

Автоматичне оновлення даних:  react-query надає механізм автоматичного оновлення даних на основі певних подій. Коли запит на сервер виконується, бібліотека автоматично оновлює кешовані дані при успішному завершенні запиту, мутації або ручних викликах оновлення. Це дозволяє завжди мати актуальні дані у додатку.

Повторні запити:  У разі помилок під час виконання запиту react-query надає механізм повторних запитів, який автоматично спробує повторити запит. Це особливо корисно під час роботи з нестабільним інтернет-з’єднанням або тимчасовими проблемами на стороні сервера. Також можна налаштувати інтервал між повторними запитами або вказати максимальну кількість повторів у налаштуваннях.

Оптимістичні оновлення:  React-query підтримує оптимістичні оновлення даних. Це дозволяє оновлювати кешовані дані негайно ще до того, як запит на сервер буде завершено. Це створює плавне враження для користувачів та підвищує чуйність інтерфейсу.

Обробка помилок та повторні запити:  Бібліотека спрощує обробку помилок під час виконання запитів. Вона надає механізм повторних запитів під час помилок, що дозволяє автоматично спробувати повторити запит для отримання даних. Це особливо корисно під час роботи з нестабільним інтернет-з’єднанням або тимчасовими проблемами на стороні сервера.

Гнучка настройка запитів:  Бібліотека надає гнучкі засоби для налаштування запитів, дозволяючи контролювати кешування, час життя даних, політики повторних запитів та багато іншого.

// 
import { QueryClient } from '@tanstack/react-query';

const queryClient = new QueryClient({
  defaultOptions: {
   queries: {
   staleTime: Infinity,
  },
 },
});

// 
queryClient.setQueryDefaults(
 ['todos'], { staleTime: 3000 }
)

Мутації:  react-query підтримує мутації, що дозволяє легко виконувати зміни даних на сервері. Мутації є особливими функціями, які виконують запити на сервер для зміни даних, і автоматично оновлюють відповідний кеш після успішного завершення мутації.

Інтеграція з React:  react-query розроблена спеціально для роботи з React та інтегрується з ним без проблем. Вона надає хуки та компоненти, які дозволяють зручно взаємодіяти з даними та відображати їх в інтерфейсі React-компонентів.

//
import {
 QueryClient,
 QueryClientProvider,
 useQuery,
} from '@tanstack/react-query'

const queryClient = new QueryClient()

export default function App() {
 return (
  <QueryClientProvider client={queryClient}>
   <Example />
  </QueryClientProvider>
 )
}

function Example() {
 const { isLoading, error, data } = useQuery({
  queryKey: ['repoData'],
  queryFn: () =>
   fetch('https://api.github.com/repos/TanStack/query').then(
    (res) => res.json(),
   ),
 })

 if (isLoading) return 'Loading...'

 if (error) return 'An error has occurred: ' + error.message

 return (
  <div>
   <h1>{data.name}</h1>
   <p>{data.description}</p>
   <strong>👀 {data.subscribers_count}</strong>{' '}
   <strong>✨ {data.stargazers_count}</strong>{' '}
   <strong>🍴 {data.forks_count}</strong>
  </div>
 )
}
//
import {
 useQuery,
 useMutation,
 useQueryClient,
 QueryClient,
 QueryClientProvider,
} from '@tanstack/react-query'
import { getTodos, postTodo } from '../my-api'

const queryClient = new QueryClient()

function App() {
 return (
  <QueryClientProvider client={queryClient}>
   <Todos />
  </QueryClientProvider>
 )
}

function Todos() {
 const queryClient = useQueryClient()

 const query = useQuery({ queryKey: ['todos'], queryFn: getTodos })

 //
 const mutation = useMutation({
  mutationFn: postTodo,
  onSuccess: () => {
   // 
   queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['todos'] })
  },
 })

 return (
  <div>
   <ul>
    {query.data?.map((todo) => (
     <li key={todo.id}>{todo.title}</li>
    ))}
   </ul>

   <button
    onClick={() => {
     mutation.mutate({
      id: Date.now(),
      title: 'Do Laundry',
     })
    }}
   >
    Add Todo
   </button>
  </div>
 )
}

render(<App />, document.getElementById('root'))

SWR

SWR  (Stale-While-Revalidate) – це бібліотека для керування станом даних у React-додатках, яка орієнтована на кешування даних та автоматичну валідацію. Вона надає простий та ефективний спосіб роботи з даними, що отримуються з сервера, та спрощує оновлення даних в інтерфейсі програми. Нижче познайомимося з базовими фічами цієї бібліотеки:

Кешування даних:  Однією з основних можливостей SWR є кешування даних, які отримують із сервера. Коли запит на сервер, бібліотека автоматично кешує отримані дані. Це дозволяє уникнути повторних запитів на сервер при зверненні до тих самих даних у різних частинах програми.

Автоматична валідація даних:  SWR використовує стратегію Stale-While-Revalidate, що означає, що вона повертає старі дані з кешу (якщо вони доступні) і одночасно запускає повторний запит на сервер для отримання актуальних даних. Таким чином користувач завжди бачить старі дані, навіть якщо сервер вже повернув нові. Це дозволяє надати користувачеві миттєвий відгук та актуальні дані після завершення повторного запиту.

Повторні запити:  У разі помилок під час виконання запиту SWR надає механізм повторних запитів, який автоматично спробує повторити запит. Це особливо корисно під час роботи з нестабільним інтернет-з’єднанням або тимчасовими проблемами на стороні сервера.

Оптимістичні оновлення:  SWR також підтримує оптимістичні оновлення даних. Це означає, що при оновленні даних на сервері вона моментально оновлює дані в кеші і показує користувачеві оновлені дані без очікування відповіді від сервера. Після успішного завершення запиту на сервер кеш автоматично оновлюється з актуальними даними.

Політики повторних запитів:  SWR дозволяє гнучко налаштовувати повторні запити за допомогою різних політик. Наприклад, можна встановити інтервал між повторними запитами або вказати максимальну кількість повторів.

Інтеграція з React:  SWR розроблена для інтеграції з React і надає хук  useSWR(), який дозволяє зручно взаємодіяти з даними та обробляти стан запитів.

const fetcher = (...args) => fetch(...args).then(res => res.json());

//
import useSWR from 'swr'
 
function Profile () {
 const { data, error, isLoading } = useSWR('/api/user/123', fetcher)
 
 if (error) return <div>Помилка загрузки</div>
 if (isLoading) return <div>загрузка...</div>
 
 //
 return <div>привіт, {data.name}!</div>
}

Тепер, давайте порівнювати ці дві бібліотеки та визначити, який краще вибрати:

Як ми зрозуміли, основний акцент бібліотеки  react-query  робиться на керування даними на клієнтській стороні програми, особливо на роботу з даними, що отримуються з сервера (API-запити). react-query пропонує потужні засоби для кешування даних, автоматичної інвалідності кешу та обробки запитів.

SWR  в першу чергу орієнтована на кешування та автоматичну валідацію даних, які отримують з сервера. Вона надає зручні засоби для кешування та повторних запитів даних із підтримкою стратегії “Stale-While-Revalidate” (збереження старих даних, поки виконується повторний запит).

Також  react-query  надає гнучкі засоби для налаштування запитів та підтримує мутації, дозволяючи легко виконувати зміни даних на сервері, для цього  react-query  надає хуки ( useMutation(),  useQuery()) та компоненти для зручної взаємодії із запитами та мутаціями. SWR  у свою чергу  надає лише один хук —  useSWR, який дозволяє виконувати запити та автоматично кешувати дані, а також обробляти їх оновлення та помилки.

Підсумок

Загалом, якщо ваш проект величезний і має багато  GET/POST запитів, краще використовувати react-query, якщо проект не великий і не має багато запитів, то краще вибирати SWR. Все залежить від обсягу та функціональності проекту.

Тепер відповімо на найголовніше запитання: «Чи позбавимося ми Redux?». Насправді повністю позбутися Redux не вийде, але певною мірою, так, позбудемося. Як? У всіх запитах, де використовується react-query/SWR використовувати Redux не потрібно, ці бібліотеки самі всі дані беруть з бекенда і працюють як “state manager”, а також плюс до цього кешують дані, що це навіть дуже вигідно.

Джерело