Що таке Network State (мережева держава)?

Network State

 • Мережева держава (Network State) — концепція соціально-політичної організації, запропонована колишнім CTO криптобіржі Coinbase Баладжі Срінівасаном і заснована на використанні блокчейну та суміжних технологій.
 • Створення подібних утворень передбачає присутність у віртуальному, а й у фізичному вимірі.
 • Останнє досягається за рахунок придбання ділянок землі по всьому світу, які потім поєднуються в мережевий архіпелаг.
 • За наявності амбіцій стати мережевою державою теоретично може будь-яка спільнота однодумців.

Навіщо створювати нові держави?

Ідея Network State викладена в однойменній книзі підприємця, інвестора та колишнього CTO криптовалютної біржі Coinbase Баладжі Срінівасана. У цій роботі бізнесмен пропонує алгоритм створення мережевих держав — альтернативних політичних утворень, що ґрунтуються на блокчейн-технологіях та інших інноваціях.

Згідно з Срінівасаном, соціальні та політичні зміни відбуваються повільніше, ніж технологічні. Це, на його думку, пов’язане із глобальним домінуванням національних держав. У такій ситуації реформи та експерименти з новими засобами громадської організації обмежені: політична кар’єра недоступна більшості і пов’язана з необхідністю інтеграції до існуючих інститутів влади.

На відміну від чиновників, підприємці не зобов’язані вбудовуватись у корпорації, щоб організувати свою справу; ринкова конкуренція збільшує різноманітність та якість товарів, генеруючи загальне благо та рухаючи прогрес. За формулюванням Срінівасана, «потрапити до списку Forbes значно простіше, ніж до списку президентів США».

Проект Network State пропонує використовувати динамізм ринку для прискорення соціального прогресу — будь-який бажаючий, використовуючи сучасні засоби комунікації та криптовалюти, може заснувати своє стартап-суспільство, подібно до того, як фаундер відкриває новий бізнес.

Засновник не скований спадщиною минулого і може вільно експериментувати з параметрами ком’юніті, яке згодом може стати мережевою державою.

У чому фундаментальні засади мережевої держави?

За визначенням Срінівасана, Network State — це «соціальна мережа, що пропонує моральну інновацію, має почуття колективної самосвідомості, яка має визнаний засновник, здатність до колективної дії, певний рівень коректності в міжособистісній взаємодії, інтегрована криптовалюта, уряд, заснований на консенсусі смарт-контрактами, що має у розпорядженні архіпелаг фізичних територій, віртуальний капітал, що проводить ончейн-перепис населення, який показує, що мережева держава має достатню кількість людей, землі та достатку, щоб досягти певного дипломатичного визнання».

Під ключовими пунктами цього визначення автор має на увазі наступне:

 • моральна інновація – етична ідея, яку поділяють усі громадяни (netizens) мережевої держави. Вона має бути коротко виражена за допомогою «Однієї заповіді» – формули, яку поділяють усі учасники;
 • засновник пропонує бачення мережевої держави та має ексклюзивне право приймати рішення щодо розвитку проекту;
 • криптовалюта забезпечує економічне функціонування, дозволяє вести облік та ідентифікацію мешканців, проводити голосування та брати участь у краудфандингових кампаніях;
 • земля – ​​власність мережевої держави у фізичному світі, яка перебуває у користуванні її членів. Вона може бути розподілена по всьому світу;
 • дипломатичне визнання відрізняє мережеву державу з інших можливих видів організації співтовариств.

Також Срінівасан розрізняє поняття «стартап-суспільства», «мережевого союзу», «мережевого архіпелагу» та «мережевої держави».

 • стартап-суспільство — це суспільство, засноване фаундером і об’єднане однією ідеєю, що існує в мережі та робить колективні дії на основі своїх цінностей;
 • мережевий союз – це стартап-суспільство, що вже досягло зрілості, що володіє внутрішньою економікою, заснованої на блокчейні, з великою кількістю членів. Мережеві спілки здатні відстоювати свої інтереси перед традиційними державами та великими корпораціями;
 • мережевий архіпелаг – мережевий союз, що володіє фізичними активами: землею, власністю тощо;
 • мережна держава — це мережевий союз, який досяг певного дипломатичного визнання та політичного суверенітету.

Стартап-суспільству не обов’язково еволюціонувати у повноцінну мережеву державу, подібно до того, як новий бізнес може не мати амбіцій перетворитися на глобальну корпорацію.

У чому полягає «Одна заповідь»?

Моральна інновація — базовий пункт, навколо якого будуються всі перелічені об’єднання. Вона згуртовує членів спільноти, дає їм загальну ідентичність та мету для колективних дій. «Одна заповідь» може стосуватися бажаного способу життя, наприклад: «Віганство — найбільш корисна та етично прийнятна дієта для людини», або ціннісних положень: «Культура скасування шкодить суспільству».

Члени ком’юніті скоординовано діють як онлайн, так і офлайн, виходячи з «Однієї заповіді». Наприклад, учасники веганського стартап-товариства можуть розповсюджувати матеріали про користь відмови від продуктів тваринного походження або відкрити свій ресторан, а члени товариства проти культури відміни — шукати роботу людям, звільненим внаслідок травлення.

Навіщо мережевій державі земля?

Cloud first, land next (but not land never) — принцип, згідно з яким стартап-товариства, перш ніж купувати землю та інші нецифрові активи, повинні організуватися онлайн. З мережевих комунікацій та колективної практики вони зможуть виробити етичні правила та самосвідомість приналежності до спільноти, а також розробити блокчейн-архітектуру для самоврядування та прийняття рішень.

Придбання землі потрібне для спільного проживання та відкриття бізнесів. На першому етапі Срінівасан рекомендує купувати ділянки поза великими містами у місцях, якими не зацікавлені корпорації та держави.

Придбані стартап-товариством території об’єднуються в архіпелаг за допомогою мережі.

Яку роль тут відведено блокчейну?

Блокчейн – основна інфраструктура мережевої держави, що дозволяє учасникам засвідчувати особистість, володіти та обмінюватися цифровими активами, приймати управлінські рішення, реєструвати право власності, вступати у правові відносини з іншими громадянами, укладати шлюби тощо.

Усі взаємодії netizens, записані в блокчейн, дозволять завжди мати актуальні статистичні дані про стан держави. Роль законів у Network State гратимуть консенсуально прийняті смарт-контракти.

Срінівасан допускає появу інституту множинного громадянства: використовуючи Web3 -логін, людина зможе брати участь у житті відразу кількох мережевих держав.

Одна з найважливіших ідей Network State — ончейн-запис усіх значних верифікованих подій (the ledger of record — реєстр запису), історія, що «доводиться», яка дозволить уникнути маніпуляції минулим, а також бачити траєкторію розвитку держави.

Чим Network State відрізняється від попередніх утопій?

За словами соціолога Павла Степанцова, гіпотетичний проект Баладжі Срінівасана можна поставити в низку сучасних техноутопій — способу проблематизації суспільних відносин, що виникає з уваги до нових технологій організації, спостереження та роблення видимими членами спільноти.

На відміну від великих проектів XX століття — анархізму та комунізму, в яких технології відіграють роль інструмента для досягнення політичної мети, у цих утопіях техніка розуміється як «форма життя». Соціальні відносини для них похідні від інновацій. Техніка формує нові форми суспільних взаємодій.

«Часто Срінівасана вважають послідовником лібертаріанства, але це не зовсім так. Лібертаріанство засноване на філософії утилітаризму: якщо ми досягнемо оптимального економічного стану, то соціальна складова піде за нею. Проект Срінівасана підкреслює важливість норм комунікації та морального підґрунтя людських спільностей. Він більш соціологічний і нагадує теоретизування соціолога Норберта Еліаса, який припускав, що надіндивідуальні структури утворюються із взаємодії людей і відтворюють себе за рахунок створення моральних і цінностей», — пояснює експерт.

За що критикують Network State?

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін у статті «Що я думаю про мережеву державу» виділив кілька пунктів, «з якими має проблеми»:

 • керівна роль засновника. Централізація та одноосібне ухвалення рішень добре підходять для невеликих стартапів, але при масштабуванні може виникнути проблема асиметрії влади, і рішення засновника можуть сковувати розвиток цифрових держав;
 • недоступність людям без великого достатку. Ця концепція добре підходить для громадян розвинених країн, які можуть вибрати собі юрисдикцію для життя, але більшість громадян третього світу не зможуть повноцінно брати участь у мережній державі — вони обмежені у свободі вибору юрисдикцій і не можуть переміщатися між анклавами;
 • недостатність «стратегії виходу» на вирішення глобальних політичних проблем. «Вихід» — неучасть у політичному житті, у тому числі через еміграцію. Вільні держави дозволять своїм громадянам залишати їхні юрисдикції, тоді як авторитарні закриватимуть кордони та перешкоджатимуть утворенню паралельних громад усередині своїх кордонів;
 • Проблема негативних екстерналій. “Гіпотеза вразливого світу” передбачає, що науковий прогрес збільшує доступ до руйнівних технологій для всіх. Тому для запобігання загрозам необхідні заходи авторитарного характеру. Дерегульований світ мережевих держав збільшує шанси настання техногенної катастрофи.

Джерело