Що таке регенеративні фінанси (ReFi)?

ReFi

Що таке ReFi?

Регенеративні фінанси (Regenerative finance, ReFi) – концепція та напрямок децентралізованих фінансів (DeFi), в рамках якого створюються комплексні економічні моделі. Останні, крім матеріальної винагороди, припускають сприятливий вплив на довкілля та вирішення суспільних проблем.

Головна мета ReFi полягає в підтримці зростання регенеративної економіки, наголошуючи на екологічному аспекті, соціальному благополуччі та ресурсній стійкості, також сприяючи великомасштабному співробітництву з таких глобальних питань, як зміна клімату та втрата біорізноманіття.

Основні принципи та концепція регенеративних фінансів запропонована у 2015 році Джоном Фуллертоном із Capital Institute.

ReFi має багато спільного з економікою замкнутого циклу, оскільки проекти цього сегменту також фокусуються на відновленні ресурсів та чистої енергії.

Традиційні економічні системи часто критикують за нерівномірний розподіл ресурсів та пріоритизацію короткострокового прибутку над довгостроковою стійкістю.

У свою чергу, ReFi властиві:

  • всеосяжний підхід, що бере до уваги взаємозалежність економічних, соціальних та екологічних факторів;
  • акцент на сталому розвитку — особливий акцент робиться на фінансуванні екологічних ініціатив та підприємств, пов’язаних із відновлюваними джерелами енергії;
  • фокус на соціальній складовій — ReFi покликані зменшити проблему економічної нерівності та підвищити добробут суспільства (наприклад, завдяки фінансуванню ініціатив щодо розширення доступу до освіти, створення робочих місць та будівництва недорогого житла);
  • зміщення акценту від довгострокових вигод до сталого довгострокового ефекту;
  • заохочення відкритості, прозорості та підзвітності;
  • активну участь спільнот у ухваленні рішень.

Для реалізації поставленої мети ReFi-проекти можуть використовувати залучений капітал, у тому числі за допомогою токенсейлів, а також принципи ДАО. Відповідні платформи зазвичай ґрунтуються на смарт-контрактах, що ріднить сегмент зі сферою DeFi.

ReFi також перетинається з рухом децентралізованої науки (DeSci), який використовує Ethereum та інші екосистеми для фінансування, створення, зберігання та розповсюдження наукових знань.

Які галузі охоплює ReFi?

Один із головних напрямів ReFi — токенізація вуглецевих кредитів , покликана сприяти скороченню шкідливих викидів в атмосферу.

Добровільний вуглецевий ринок (Voluntary carbon market, VCM) — це механізм фінансування ініціатив, які мають перевірений позитивний вплив на викиди CO₂. Після перевірки ці проекти отримують активи, іменовані вуглецевими кредитами, які можуть продавати окремим особам та організаціям, бажаючим підтримати діяльність у сфері клімату.

Перехід VCM на новий цифровий вуглецевий ринок (Digital carbon market, DCM) покликаний відкрити доступ широкого кола користувачів, усунути посередників, сприяти зростанню ліквідності та підвищення швидкості операцій.

Значними елементами ландшафту DCM є проекти Verra, Gold Standard, Toucan Protocol, C3, Moss.Earth, Klima Infinity, Senken та Nori. Вони сприяють інвестуванню у вуглецеві кредити та сприяють організації ініціатив щодо збереження клімату.

Відомий проект ReFi-екосистеми – Celo. Він позиціонується як «мобільно-орієнтований» та «вуглецево-негативний» блокчейн. Ініціатива “Ультразелені гроші” заснована на механізмі спалювання токенів, який відправляє 20% комісій за транзакції в мережі до фонду компенсації викидів вуглецю, що робить токен CELO дефляційним.

Регенеративні фінанси також покликані допомогти зберегти історичні записи та артефакти культурної спадщини , використовуючи технологію блокчейн та NFT. Зокрема, на цьому напрямі сфокусовано компанію Monuverse.

До ReFi також можна віднести проекти, що спеціалізуються на соціально відповідальному кредитуванні . За допомогою подібних платформ позичальники можуть отримати доступ до фінансування освітніх та інших ініціатив, що відповідають «регенеративним принципам».

Web3 також уможливлює випуск і торгівлю децентралізованими «зеленими облігаціями» . Останні дають можливість широкому колу користувачів брати участь у фінансуванні екологічних ініціатив, де блокчейн та смарт-контракти роблять платежі прозорими та автоматизують нарахування відсотків на вкладені кошти.

Які ризики властиві ReFi?

Як і будь-якому іншому сегменту криптоіндустрії, ReFi властиві ризики та підводні камені.

Наприклад, під питанням може бути фінансова стійкість проектів сегмента децентралізованих фінансів. Критики концепції стверджують, що орієнтовані на довгострокову перспективу вкладення з фокусом на екологію та соціальний ефект поступаються за рентабельністю інвестиціям у традиційні проекти.

Наступний аспект — складність та трудомісткість оцінки соціальних та екологічних наслідків фінансових рішень. ReFi-проекти можуть пом’якшити проблему шляхом впровадження універсальних стандартів використання технологій, а також за допомогою блокчейну та інших передових технологій для підвищення прозорості моніторингу процесів.

Важливо враховувати і потенційні регуляторні перешкоди , які можуть виникнути через прогалини в нормативно-правовій базі. Шляхом вирішення проблеми може стати конструктивний діалог з владою, традиційними фінансовими установами та бізнес-структурами, а також просвітницька робота для популяризації ReFi.

Немаловажна й проблема масштабування — ReFi-проекти можуть надавати обмежений вплив на глобальному рівні через труднощі із залученням коштів та логістичних труднощів. Змінити ситуацію може розвиток технологій, створення глобальних мереж та спільних підприємств, а також партнерства із спільнотами, що поділяють принципи регенеративних фінансів.

Деякі ReFi-проекти ставлять високі цілі, пропонуючи розпливчасті формулювання про те, як ці цілі будуть досягнуті. Найчастіше подібні компанії прагнуть отримати зиск на хайпі навколо екологічних та інших соціальних ініціатив.

Інвесторам слід проявляти особливу пильність, якщо:

  • інформація про токеноміку недостатня;
  • значна частина пропозиції монет зосереджена руках засновників і вузького кола ранніх інвесторів;
  • у проекту відсутня детальна дорожня карта з чітко окресленими датами та запланованими діями для реалізації поставлених цілей.

Перш ніж вкладати кошти у нову ReFi-ініціативу, учасникам ринку слід уважно вивчити бекграунд команди проекту.

Якщо платформа пропонує користувачеві розкрити сид-фразу – це шахрайство, націлене на спустошення гаманця. Слід взаємодіяти лише з перевіреними проектами, наприклад, із тими, хто залучив інвестиції від відомих венчурних фірм.

Як співвідносяться ReFi та DeFi?

Використовуючи блокчейн та смарт-контракти, DeFi та ReFi багато в чому схожі між собою. Однак, будучи тісно взаємопов’язаними напрямками, вони служать дещо різним цілям.

У контексті криптоіндустрії в цілому DeFi можна як більш широку категорію, де ReFi – її складова частина. Цей напрямок розвивається паралельно з іншими безпосередньо не пов’язаними з фінансами новими підсегментами на кшталтDeSci,DePINіDeSoc.

Які перспективи сегмента ReFi?

За всієї значущості концепції регенеративних фінансів ще рано говорити про практичну користь відповідних проектів. Головна причина в низькому інтересі широкої аудиторії — поки що мало хто готовий брати участь у подібних ініціативах.

Наприклад, добовий обсяг торгів токеном Moss Carbon Credit (MCO2) складає $39 400, за даними CoinGecko на 23 грудня. Актив низьколіквідний і не представлений на популярних платформах, таких як Binance або OKX.

Модель ReFi ще слабо поширена у реальних проектних розробках. Представленими на ринку рішеннями поки що користується лише невелика кількість по-справжньому зацікавлених учасників.

Прихильники регенеративних фінансів намагаються вирішити важливе, певною мірою утопічне завдання. Однак розвиток сегменту та популяризація концепції з часом можуть зробити ReFi набагато популярнішим, змінивши ставлення громадськості до криптовалютів загалом.

Вилучення прибутку не є головною метою при взаємодії із платформами регенеративних фінансів. Рух ліквідності розуміється як ланка в ланцюзі та засіб для комплексного вирішення екологічних, суспільних та наукових завдань.

Значна частина громадськості, як і раніше, сприймає використання криптоактивів у відриві від «реального світу». У багатьох блокчейн-індустрія асоціюється тільки зі спекуляціями монетами, що не мають цінності, для швидкого збагачення. З можливою популяризацією ідеї ReFi у сфері децентралізованих фінансів і криптовалют в цілому з’являється шанс на оновлення іміджу.

Джерело